top of page

Advokátní Kancelář Hana Křenková / Hana Křenková Law Office

Návrh logotypu a vizuálního stylu firemních materiálů: vizitky, informační materiály, webová prezentace, atd. / Design of logo and visual style of corporate stationery: business cards, promotional materials, web presentation, etc.

Advokátní kancelář HK nabízí strategické služby v oblasti právního poradenství. Zadání klienta mimo jiné obsahovalo požadavek zakomponovat do logotypu iniciály jména, proto bylo nutné najít vhodné a elegantní řešení, které by vyšlo vstříc tomuto požadavku. Monogram HK je v logu obsažen v podobě jednoduché křivky, kdy se obě písmena vzájemně prolínají. / Law Office HK offers professional services in the field of legal advice. Among the other things client's assignment also contained a requirement to incorporate main letters of her name into a logotype. It was necessary to find a suitable and elegant solution so finally monogram consist of a simple curves when both letters are intersected.

bottom of page