top of page

Anifilm 05 - mezinárodní festival animovaných filmů / Anifilm 05 - International Festival Of Animated Films

Fotografická a grafická spolupráce při vývoji a přípravě vizuálu pro rok 2014 / Photography and graphic cooperation for the year 2014. Realizováno pro: Hynek Dřízhal - Kibala s.r.o.

bottom of page