top of page

MOOD YOGA - Praha-Karlín (realizace 2020/2021) / MOOD YOGA - Prague (2020/2021)

Návrh loga a doprovodného řešení interiéru pro nové yoga studio MOOD v Karlíně / Visual identity and interior design for newly established yoga studio in Prague.

Architektonické řešení: Petra Pavelková

Grafické řešení, fotografie interiéru: Viktor Slabý

Realizace: 2020/2021

Ve spolupráci s arch. Petrou Pavelkovou / In cooperation with: MgA. Petra Pavelková

MOOD_III.jpg
bottom of page