top of page

WORKBENCH - multifunkční pracovní stoly / WORKBENCH - multifunctional work tables

Návrh a vývoj logotypu, tvorba firemních a propagačních materiálů / Logodesign, corporate and promotional materials

Základním prvkem vizuálního stylu je logo - slovo WORKBENCH, které je doplněno o grafický prvek rastru symbolizující multifunkční systém uchycení obrobku na pracovním stole. Grafický prvek rastru je variabilní a na firemních materiálech jej lze jednoduše modifikovat dle libosti a potřeby užití v různém poměru. / Basic element of the logo is a word WORKBENCH, which is complemented by a grid element that symbolizes the multifunctional workpiece attachment system on the work table. The graphic element of the grid is variable and it can be easily modified according to need of usage in different proportions.

bottom of page