top of page

Výstava / Exhibition

Sport za Velké války / Sport during the Great War

Návrh prostorově-výtvarného a grafického řešení výstavy / Exhibition design and graphic design

Národní památník na Vítkově, Praha

Zadavatel: Národní muzeum

 

Ve spolupráci s architektkou Petrou Pavelkovou jsme navrhli a zrealizovali výstavu, která nabízí pohled na dva zcela rozdílné a zdánlivě nesouvisející světy, a to první světovou válku a český sport.

 

Výstava má svým ztvárněním prolnout paralelu těchto dvou světů, válečného a sportovního. Oba tyto světy jsou zde zastoupeny symbolicky.
Prostor jsme navrhli tak, aby působil na emoční stránku návštěvníka. Po vstupu z předsálí do hlavního výstavního sálu mají vysoké zákopy zapůsobit na diváka dramaticky. Tento razantní nástup reaguje na náhlou změnu a tíhu doby, která v roce 1914 nastala.

 

Návštěvníci se do těžkého období začátku 20. století přenesou především prostřednictvím širokého spektra předmětů v podobě medailí, vítězných pohárů, sportovního náčiní nebo ukázek dobových oděvů. Celou výstavu pak doplňuje množství informačních panelů s dobovými velkoformátovými fotografiemi a informacemi, obsáhlá fotoalba a filmové záznamy ze sokolských cvičení v československých legiích.

bottom of page